سرویس های ما

پوشش دهی تمامی امور حمل و نقل

custom-services

خدمات گمرکی

ترخیص کارآمد گمرکی با تجربه محلی

خدمات ترخیص کالا از گمرک نامداران حمل و نقل شما را تسهیل می کند و به شما اطمینان می دهد که فرآیند ترخیص کالا از گمرک بدون زحمت و ایمن است. چه به دنبال ترخیص کالا از گمرک وارداتی یا صادراتی باشید، کارشناسان ما می توانند شما را در این فرآیند راهنمایی کنند.

ocean-freight

حمل و نقل دریایی

حمل و نقل اقیانوسی خود را با خدمات حمل و نقل ما به سراسر جهان ببرید
کشتیرانی نامداران با خدمات حمل و نقل از بیش از 300 بندر، مشاغل کوچک و متوسط را قادر می سازد تا رشد کنند. ما نه تنها کسب و کار شما را در سطح جهانی به هم متصل می کنیم، بلکه تدارکات سرتاسر شما را در این فرآیند ساده می کنیم.

inland-transportation

حمل و نقل زمینی

لجستیک سرتاسر خود را با حمل و نقل داخلی پوشش دهید
حمل و نقل داخلی یک شریک کلیدی برای حمل و نقل دریایی است و با کشتیرانی نامداران، به طیف وسیعی از خدمات باکیفیت بین وجهی – اعم از کامیون، ریلی یا بارج دسترسی خواهید داشت. حالت حمل و نقل مناسب را برای بار خود پیدا کنید و بقیه را به ما بسپارید.

خدمات ما شامل

بهترین پلن های حمل و نقل جهانی

برای سفارش و استعلام قیمت وارد شوید

فرآیند کاری ما

متن فرآیند

مرحله اول

متن مرحله اول
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

مرحله دوم

متن مرحله دوم
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

مرحله سوم

متن مرحله سوم
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

مرحله چهارم

متن مرحله چهارم
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor